Visie en Missie

Visie
Hettcom Advisering, benadert veiligheidsvraagstukken op basis van: ” Wat is nodig.”

Door te kijken naar de mogelijke risico’s en scenario’s in uw situatie, ontstaat een beveiligingsplan met organisatorisch, bouwkundig en elektronisch beveiligingsmaatregelen. Hierbij ligt de focus op de elektronisch maatregelen.

Daarna gaan wij met u op zoek naar de juiste samenhang en hoeveelheid van alle veiligheidsdisciplines om voor een goede veiligheidsbeheersing te zorgen. Juist deze manier van benadering schept veiligheidsbewustzijn. Immers, tussen je veilig voelen en veilig zijn zit een wereld van verschil.

Missie
Hettcom Advisering streeft gebruikersvriendelijke, innovatieve en kosten-efficiënte beveiligingsoplossingen na, die het veiligheidsbewustzijn bevorderen.

Kernwaarden hierbij zijn:

  • professioneel
  • expertise
  • integer
  • conceptueel innovatief
  • dichtbij de klant en één aanspreekpunt