Brand en ontruiming

Brand- en ontruimingsinstallaties, wel of niet gecertificeerd? Wij regelen het voor u.

De NEN2535, NEN2575 en NEN2654/1/2 worden bij ons altijd gehanteerd voor wat betreft brand- en ontruimingssystemen, of het nu wel of niet gecertificeerd moet worden.      

Als uitgangspunt geldt altijd een geldig, respectievelijk goedgekeurd PvE ( programma van eisen). Pas daarna gaan wij over naar de systeemopzet van dergelijke beveiliging. Vanuit onze praktijkervaring hanteren of adviseren wij graag de volgende brand-/ontruimingspaneellijnen:

  • Siemens
  • Penta 5000 Hertek

Afhankelijk van de omvang en het risico kiezen wij met u de lijn die het beste past. Hettcom is evenwel géén branddetectie-, noch brandinstallatiebedrijf en zal dit aan een partner of derde partij uitbesteden.