Visie en missieZonder richting, geen succes!

  • authorized installer
  • silver partner

Visie en missie

 Visie

Hettcom Advisering, benadert veiligheidsvraagstukken integraal. Door te kijken naar de aanwezige organisatorische, bouwkundige, electronische en digitale beveiligingsmaatregelen en deze vooraf aftezetten tegen mogelijke of aanwezige risico's, ontstaat pas het juiste beveiligingsbeeld. 

Eerst hierna gaan wij met u op zoek naar de juiste samenhang en hoeveelheid van alle veiligheidsdisciplines, om voor een goede veiligheidsbeheersing en kwaliteit te zorgen. 

Onze visie is dan ook niet meteen naar de producten of installaties van beveiliging te kijken, maar het risico goed in beeld te brengen.Juist deze manier van benadering schept veiligheidsbewustzijn, waardoor u op termijn veel kosten bespaard blijven. 

Tussen je veilig voelen en veilig zijn zit een wereld van verschil

Missie

Hettcom Advisering streeft gebruikersvriendelijke, innovatieve en kosten- efficiënte beveiligingsoplossingen na die het veiligheidsbewustzijn bevorderen. Kernwaarden hierbij zijn:

  • professioneel
  • expertise
  • integer
  • conceptueel innovatief
  • dichtbij de klant en één aanspreekpunt