KwaliteitIs een must!

  • authorized installer
  • silver partner

Kwaliteit

Hettcom Advisering werkt geheel onafhankelijk m.b.t. advisering in de beveiligingsmarkt. Wij zijn enkel en alleen gelieerd aan wettelijke eisen, eisen van derden ( denk hierbij aan de gemeenten, politie, brandweer of verzekering eisen) technische specificaties en kwaliteitsnormen die de veiligheid en gebruikersvriendelijkheid bevorderen.

Hierbij hanteren we de VRKI (Verbeterde risico klassen indeling) richtlijnen van het CCV ( Centrum voor Criminaliteitspreventie) enkel als lijdraad. Behalve bij eisende partijen, conformeren wij ons aan richtlijnen. Daarnaast hanteren wij de dhm security management methodiek of een mix resp. afgeleide korte vormen hiervan. De gehanteerde dhm methodiek is NEN en ISO 9001:2004 gecertificeerd. De NEN-EN-ISO 9001:2004 wordt bij kwaliteitsborging betreffende het beveiligen tegen ongewenste incidenten als leidraad gehanteerd.

Daarnaast conformeren wij ons bij het implementeren van beveiligingsinstallaties aan onderstaande normen, kwaliteitsricht- en beoordelingsrichtlijnen via installatiepartners.

Hettcom Advisering levert u de volgende kwaliteitsvoordelen op: 

  • EĆ©n aanspreekpunt inzake veiligheid.( One Stop Shop )
  • Ervaring als technisch specialist voor het ontwerpen van beveiligingssystemen.
  • Uitgebreide kennis van beveiligingstechnieken en hun toepassingsgebieden.
  • Securitymanagement op basis van de Haagse Methodiek (DHM)

Echter onderstaande achten wij in de huidige beveiligingsmarkt een MUST:

  • Een goede balans tussen wensen, kwaliteit, gebruikersvriendelijkheid en functionaliteit van de beveiligingsmiddelen.
  • Beveiligingsoplossingen die leef-, werk- en bedrijfsomgeving stimuleren.
  • De meest kostenefficiĆ«nte beveiligingsoplossing door toepassing van traditionele of innovatieve nieuwe beveiligingstechnieken. 

Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit en de best passende beveiligingsoplossing binnen uw budget na.