KwaliteitIs een must!

  • authorized installer
  • silver partner

Kwaliteit

Hettcom Advisering werkt geheel onafhankelijk m.b.t. advisering in de beveiligingsmarkt. Wij zijn enkel en alleen gelieerd aan wettelijke eisen, eisen van derden ( denk hierbij aan de gemeenten, politie, brandweer of verzekering eisen) technische specificaties en kwaliteitsnormen die de veiligheid en gebruikersvriendelijkheid bevorderen.

Hierbij hanteren we de, VRKI ( Verbeterde Risico Klasse Indeling), dhm security management methodiek of een mix resp. afgeleide korte vormen hiervan. De gehanteerde dhm methodiek is NEN en ISO 9001:2004 gecertificeerd. De NEN-EN-ISO 9001:2004 wordt bij kwaliteitsborging betreffende het beveiligen tegen ongewenste incidenten als leidraad gehanteerd.

Daarnaast conformeren wij ons bij het implementeren van beveiligingsinstallaties aan onderstaande normen, kwaliteitsricht- en beoordelingsrichtlijnen via installatiepartners.

kwaliteit

Hettcom Advisering levert u de volgende kwaliteitsvoordelen op: 

  • Eén aanspreekpunt inzake veiligheid.( One Stop Shop )
  • Een integrale benadering van beveiligingsvraagstukken en oplossingen.
  • Ervaring als technisch specialist voor het ontwerpen van beveiligingssystemen.
  • Uitgebreide kennis van beveiligingstechnieken en hun toepassingsgebieden.
  • Specialist in securitymanagement op basis van de Haagse Methodiek (DHM).
  • Een goede balans tussen wensen, kwaliteit, gebruikersvriendelijkheid en functionaliteit van de beveiligingsmiddelen.
  • Beveiligingsoplossingen die leef-, werk- en bedrijfsomgeving stimuleren.
  • De meest kostenefficiënte beveiligingsoplossing door toepassing van traditionele of innovatieve nieuwe beveiligingstechnieken. 

Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit en de best passende beveiligingsoplossing binnen uw budget na.