InbraakEen snelle detectie is van belang

  • authorized installer
  • silver partner

Inbraak

Inbraaksignaleringsystemen kunnen bedraad of draadloos ongewenst bezoek vroegtijdig detecteren.

Door de jaren heen zijn inbraaksignaleringssystemen behoorlijk doorontwikkeld. Tegenwoordig lijken het meer en meer ICT systemen, zeker door de communcatie wegen voor de inbraakmelding. De keuze voor het juiste inbraakpaneel en risico wordt er steeds lastiger op. Naast alle technische mogelijkheden kunnen er ook eisen gesteld worden door assurantiemaatschappijen en of andere 3e partijen.  

Juist daarom en omwille van ons kwaliteitsbesef hebben wij een keuze gemaakt uit 3 primaire inbraakpaneel lijnen. Te weten;

  • UTC ( Aritech) de ATS lijn.
  • Texecom Premier Elite Series
  • Ajax inbraaksystemen

Deze inbraakpaneellijnen hebben door de jaren hun kwaliteit bewezen en worden binnen de beveiligingsinstallatiesector meer dan betrouwbaar geacht. Voor de high risk sector breed en objecten zijn wij ook een aanspreekpunt. De hierbij gehanteerde inbraakpanelen zijn naar rato beveiligingssituatie en specifieke risk eisen.