Brand en ontruimingBrandwonden genezen niet meer

  • authorized installer
  • silver partner

Brand en ontruiming

Brand- en ontruimingsinstallaties. Niet of wel gecertificeerd. Wij regelen het voor u.

De NEN2535, NEN2575 en NEN2654/1/2 worden bij ons altijd gehanteerd v.w.b. brand- en ontruimingsystemen of het nu wel of niet gecertificeerd moet worden. Idem met in achtneming van het bouwbesluit 01-04-2012, waarbij veel is verandert voor deze beveiligingssystemen.

Als uitgangspunt geldt altijd een geldig resp. goedgekeurd PvE ( programma van eisen). Eerst hierna gaan wij over naar de systeemopzet,( lees: projectie) van dergelijke beveiliging. Uit de praktijk geleerd hanteren wij graag de volgende brand-ontruimingspanelen lijnen. Te weten;

  • Siemens
  • Notifier
  • UTC-1X
  • Penta 5000 Hertek

Afhankelijk de omvang en het risico kunnen wij kiezen uit een van de 4 paneellijnen die het beste past.